• Your shopping cart is empty!

YO139 Kitchen Mixer

  • Product Code: YO139

YO139 Ktchen Mixer

  • Solid brass construction, chrome finished
  • Ceramic disc cartridge   - 5 year warranty