• Your shopping cart is empty!

YO1906 Kitchen Mixer

  • Product Code: YO1906

YO1906 Kitchen Mixer

  • Solid brass construction, chrome finish
  • Ceramic disc cartridge  - 5 year warranty